Повреден BIOS, на Lenovo V310-15IKB

1. Изтеглете програмата Rufus.
2. Форматираме флаш устройството с програмата Rufus  Режим на форматиране „Free DOS“.
3. Изтеглете фърмуера от официалния уебсайт 
4. Изтеглете програмата InnoExtractor. С нея разопаковаме (разархивираме) файла на фърмуера в някоя папка. След това от папката, в която е разопакован фърмуера, копирайте файла bios.cap на флаш устройството.
4. Разглобяваме лаптопа, като преди това сме го изключили от 220V мрежата. Изключете конектора на батерията от дънната платка.
5. Изваждаме батерията на биоса. Натискаме бутона за захранване няколко пъти. Сложихме батерията обратно.
5. Дръжте бутона за захранване на лаптопа натиснат за 70 секунди.
6. Поставете флаш устройството в USB порта. Натиснете бутоните Fn + R
7. Свържете 220V захранването (зарядно устройство от контакта).
8. Ще има черен екран. Чакаме 10-15 минути. Изключете лаптопа – задръжте бутона за захранване за 5 секунди.
9. Изключете захранващия кабел, който сте свързали в стъпка 7.
10. Изваждаме флаш устройството.
11. Дръжте бутона за захранване на лаптопа натиснат за 70 секунди.
12. Свържете 220V захранването (зарядно устройство от контакта).
13. Включете лаптопа. Би трябвало да работи. Изключваме и сглобяваме лаптопа обратно.