Нова атака от криптовируси

Получавате писмо с текста цитиран по-долу, започвате да се притеснявате, но въпреки съмненията, че писмото е измамно, любопитството ви надделява, отваряте писмото, кликвате на линка по-долу и…. Честито, данните ви са криптирани.

Това са измамни писма и идеята им е да навредят и злоупотребят с вашите данни. Не ги отваряйте.

Ето едно реално писмо, като линка е премахнат, но текста на линка е в удебелено черно.

 

Уведомяваме ви, че на 20/03/2018 с договор №26278 от Вашата фирма бяха заявени услуги на стойност 7466,00 лв. Съгласно условията на договора, в съответствие с параграф 7.0, в рамките на 5 работни дни от датата на предоставяне на услугите, трябва да бъде направено плащане в пълен размер. В съответствие с точка ..2 от настоящия договор следва санкция в размер на 2,5% от стойността на предоставените услугите, за всеки просрочен ден.
Към днешна дата, плащане от вас не е постъпило. Въз основа на изложеното по-горе, ние ви призоваваме до 25.04.2018, да изплатите изцяло задължението си в пълен обем. В случай на пълен или частичен отказ от удовлетворяване на нашит законови претенции, ще бъдем принудени да депозираме искова молба до компетентния съд.
Копие от договора от 20.03.2018 №26278

 

Ако искате да разберете повече, за информация можете да позвъните на телефон 0879 0879 06. Консултацията до 2 минути е безплатна. .