Аталома ООД

Инсталиране на софтуер

Инсталиране на софтуер

Инсталираме различни видове софтуер, включително операционни системи, офис приложения, антивирусни програми, специализиран софтуер и други. Също така предлагаме обновяване на текущия ви софтуер, инсталиране на драйвери и необходими актуализации.

Новини