Аталома ООД

Инсталиране на електронен подпис

Електронният подпис е цифров аналог на обикновения подпис и е признат като юридически валиден. Той се използва широко в онлайн транзакции, електронно обменяне на информация, при важни сделки, електронно подаване на документи и други подобни случаи, като гарантира легитимността на  документи и транзакции. Ако имате проблеми с инсталацията на електронния подпис или с неговото ползване не се колебайте да се свържете с нас. 

Новини