Дистанционна техническа поддръжка

Услугата “Дистанционна техническа поддръжка” представлява преглед от разстояние на екрана на Вашия компютър от наш специалист посредством програмата TeamViewer и извършване на необходимите сервизни операции.

Най-често поддръжката включва:

  • Дистанционно диагностициране и отстраняване на софтуерни проблеми.
  • Проверка и отстраняване на вируси.
  • Диагностика на хардуерни проблеми (невинаги е възможно).
  • Инсталация на принтер.
  • Инсталация на скенер.
  • Инсталация на други периферни устройства.
  • Инсталация и обновяване на драйвери.

Тази услуга можете да поръчате от тук.