Видеонаблюдение

Професионални услуги и решения за вас и вашия бизнес

“Аталома” ЕООД извършва проектиране и инсталация на системи за видеонаблюдение и охрана на обекти. Услугата включва:

-Отдалечено наблюдение на обекта в реално време през телефон или компютър (при наличие на интернет връзка)

-Автоматични записи при движение

-Запазване на информацията в архив според размера на съхраняващите устройства

Новини