Аталома ООД

Видео

наблюдение

Камера за видеонаблюдение
Камера за видеонаблюдение

“Аталома” ЕООД извършва проектиране и инсталация на системи за видеонаблюдение и охрана на обекти. Услугата включва:

-Отдалечено наблюдение на обекта в реално време през телефон или компютър (при наличие на интернет връзка)

-Автоматични записи при движение

-Запазване на информацията в архив според размера на съхраняващите устройства

Частни домове

Предлагаме външно и вътрешно наблюдение с широко покритие на частни домове. За да бъде вашият дом вашата крепост.

Ценообразуването е според инфраструктурата на обекта, преносната среда и изискванията на клиента.

Промишлени и търговски обекти

 ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ И БИЗНЕС СГРАДИ
Алармени системи, паркинг системи, контрол на достъпа, домофонни системи и други системи за контрол с оглед безопасността на служителите и имуществото в производствени цехове, складове, административни сгради, офиси и др.
Контрол посредством термокамери за осигуряване безопасността на производствените процеси.

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
Системите за контрол на достъпа и системите за контрол на работното време позволяват следене на присъствието, отработените часове и местоположението на персонала във всеки един момент. Възможност за централизирана система за мониторинг на всички обекти на даден търговец. Възможност за интегрирано видеонаблюдение и POS системи на най-големите производители на касови апарати и софтуер за търговски обекти (Микроинвест, Елтрейд, Мистрал и др.), състоящо се в текстово визуализиране на касовия бон в реално време във видеото или на запис. Решението спомага за контрол на стоките, намаляване на злоупотребите и контрол на персонала.

Ценообразуването е според инфраструктурата на обекта, преносната среда и изискванията на клиента.

Училища, банки и транспортни средства

 

Предлагаме външно и вътрешно наблюдение с широко покритие на:

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
За сигурността и спокойствието на учащите и преподавателите. Видеонаблюдението е надеждна мярка срещу прояви на агресия, вандализъм, кражби, хулиганство, взлом и др.

БАНКИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
Видеонаблюдение на банкомати, пожароизвестяване, контрол на достъпа, алармени системи и др.

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Видеонаблюдение в автобуси, камиони, линейки, полицейски автомобили, фирмени автомобили, училищен транспорт и др. с оглед безопасен превоз и бърза реакция при пътен инцидент.

Ценообразуването е според инфраструктурата на обекта, преносната среда и изискванията на клиента.

Пътна инфраструктура

Предлагаме видеонаблюдение с широко покритие на пътна инфраструктура. Наблюдението с цел засичане на пътни нарушения (превишена скорост, преминаване на червен светофар и др.), следене на трафик, четене на регистрационни номера и др. допринася за повишаване сигурността и намаляване на агресията на пътя.

Ценообразуването е според инфраструктурата на обекта, преносната среда и изискванията на клиента.

Новини