Видеонаблюдение на училища, банки и транспортни средства

“Аталома” ЕООД извършва проектиране и инсталация на системи за видеонаблюдение и охрана на обекти. Услугата включва:
– отдалечено наблюдение на обекта в реално време през телефон или компютър (при наличие на интернет връзка);
– автоматични записи при движение;
– запазване на информацията в архив според размера на съхраняващите устройства.

Предлагаме външно и вътрешно наблюдение с широко покритие на:

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
За сигурността и спокойствието на учащите и преподавателите. Видеонаблюдението е надеждна мярка срещу прояви на агресия, вандализъм, кражби, хулиганство, взлом и др.

БАНКИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
Видеонаблюдение на банкомати, пожароизвестяване, контрол на достъпа, алармени системи и др.

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Видеонаблюдение в автобуси, камиони, линейки, полицейски автомобили, фирмени автомобили, училищен транспорт и др. с оглед безопасен превоз и бърза реакция при пътен инцидент.

Ценообразуването е според инфраструктурата на обекта, преносната среда и изискванията на клиента.
За повече информация, моля, потърсете ни на тел. 0879 0879 06 или на адрес:
гр. Бургас
ул. “Васил Левски” № 44.