Видеонаблюдение на пътна инфраструктура

“Аталома” ЕООД извършва проектиране и инсталация на системи за видеонаблюдение и охрана на обекти. Услугата включва:
– отдалечено наблюдение на обекта в реално време през телефон или компютър (при наличие на интернет връзка);
– автоматични записи при движение;
– запазване на информацията в архив според размера на съхраняващите устройства.

Предлагаме външно и вътрешно наблюдение с широко покритие на:

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Наблюдението с цел засичане на пътни нарушения (превишена скорост, преминаване на червен светофар и др.), следене на трафик, четене на регистрационни номера и др. допринася за повишаване сигурността и намаляване на агресията на пътя.

Ценообразуването е според инфраструктурата на обекта, преносната среда и изискванията на клиента.
За повече информация, моля, потърсете ни на тел. 0879 0879 06 или на адрес:
гр. Бургас
ул. “Васил Левски” № 44.