Видеонаблюдение на промишлени и търговски обекти

“Аталома” ЕООД извършва проектиране и инсталация на системи за видеонаблюдение и охрана на обекти. Услугата включва:
– отдалечено наблюдение на обекта в реално време през телефон или компютър (при наличие на интернет връзка);
– автоматични записи при движение;
– запазване на информацията в архив според размера на съхраняващите устройства.

Предлагаме външно и вътрешно наблюдение с широко покритие на:

ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ И БИЗНЕС СГРАДИ
Алармени системи, паркинг системи, контрол на достъпа, домофонни системи и други системи за контрол с оглед безопасността на служителите и имуществото в производствени цехове, складове, административни сгради, офиси и др.
Контрол посредством термокамери за осигуряване безопасността на производствените процеси.

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
Системите за контрол на достъпа и системите за контрол на работното време позволяват следене на присъствията, отработените часове и местоположението на персонала във всеки един момент. Възможност за централизирана система за мониторинг на всички обекти на даден търговец. Възможност за интегрирано видеонаблюдение и POS системи на най-големите производители на касови апарати и софтуер за търговски обекти (Микроинвест, Елтрейд, Мистрал и др.), състоящо се в текстово визуализиране на касовия бон в реално време във видеото или на запис; решението спомага за контрол на стоките, намаляване на злоупотребите и контрол на персонала.

Ценообразуването е според инфраструктурата на обекта, преносната среда и изискванията на клиента.
За повече информация, моля, потърсете ни на тел. 0879 0879 06 или на адрес:
гр. Бургас
ул. “Васил Левски” № 44.